Overslaan en naar de inhoud gaan

Graszoden leggen

Het leggen van graszoden of grasmatten krijgt soms de voorkeur bij de aanleg van een gazon. Het wachten tot een ingezaaid gazon dichtgegroeid en gebruiksklaar is, duurt namelijk vrij lang. Graszoden of grasmatten leggen biedt dan de ideale oplossing. Gespecialiseerde bedrijven kweken dichte, onkruidvrije zoden. Deze zijn ingezaaid met graszaadmengsels, die aan de hoge eisen voldoen. De graszoden groeien al na enkele weken vast en het gazon of speelveld is klaar.

Spitten

Je begint met de grond om te spitten als deze erg ongelijk ligt, sterk verdicht is of als er veel onkruid groeit. Tevens kan je de voedingstoestand van de grond verhogen door er bladaarde, compost of oude verteerde stalmest onder te spitten. Na verwering door winterse vorstperiodes is de grond in het voorjaar weer bezakt. Na voldoende te zijn opgedroogd, kan deze gemakkelijk bewerkt worden.

Bemesten

Na de grondbewerking is bemesting nodig. De meststof moet zeker stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) bevatten. Hark de meststoffen door de 10 cm dichte bovenlaag in om een goede ontwikkeling van de jonge wortels te garanderen.

Rollen en harken

Vóór het leggen van de graszoden of grasmatten moet de ondergrond volkomen vlak zijn. Bovendien moet deze door rollen of aandrukken weer in vaste toestand komen. Als de zode eenmaal ligt, moet 'nazakken' uitgesloten zijn. Dit voorkomt putten en bulten en dus een slechte, oneffen maaihoogte. Hark na het aandrukken het bovenste grondlaagje van ongeveer 1 cm los. Tijdens alle bewerkingen mag de grond wel iets vochtig zijn, maar niet nat. Op een modderige grond zal de zode moeilijk aanslaan. Wacht dus tot de grond voldoende droog is.

Leggen van zoden of grasmatten

Direct voor het uitrollen van de zoden moet de grond enigszins vochtig zijn. Hier kan de tuinsproeier goede diensten bewijzen. Begin liefst twee dagen van tevoren aan deze werkzaamheden. Rol de zoden zodanig uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen.

Besproeien

Na het leggen van de grasmatten is stevig aanrollen of aankloppen noodzakelijk. De eerste dagen na het leggen is het zeer belangrijk de zoden goed nat te houden. Geef de eerste dagen 3 keer per dag water opdat de wortels van de zoden zich vasthechten aan de grond. Houd de eerste paar weken de vochttoestand in de gaten. Geef bij droog weer regelmatig water om uitdrogen te voorkomen, maar gebruik zeker de eerste 4 weken na het leggen van de zoden geen snelwerkend kunstmest.

Maaien

Twee tot drie weken na het uitrollen zijn de zoden vastgegroeid. Het gevaar van uitdrogen is nu veel minder groot. Het water geven wordt beperkt om de planten tot een diepere beworteling te dwingen. Afhankelijk van het seizoen, zal er relatief snel na het leggen van de zoden gemaaid moeten worden. Misschien zelfs al na een week. De messen moeten scherp zijn en afgesteld op de juiste maaihoogte. Siergazons worden gemaaid op 2-3 cm hoogte, speelgazons en sportvelden op 3-4 cm.

Regelmatig bemesten

De eerste maand dient het gazon of sportveld nog voorzichtig te worden behandeld. Er kan nog niet op gelopen of gespeeld worden. De zoden of grasmatten moeten eerste stevig met de ondergrond vergroeid zijn. Om de groei te bevorderen, moet in het groeiseizoen regelmatig bemest worden. Pas echter op voor het verbranden van het gras. Gebruik nooit meer dan 1 à 2 kg samengestelde meststof per 100 m². Er zijn ook speciale gazonmeststoffen in de handel die minder problemen en risico geven.

Tips

Graszoden of grasmatten bestaan uit levend materiaal en vragen daarom een goede verzorging. In opgerolde toestand blijven ze 24 uur in goede conditie. Opgerold mogen de zoden nooit in de zon worden gelegd, dan drogen ze uit. Is het niet mogelijk om de zoden direct te leggen, dan is uitrollen en met water besproeien noodzakelijk.