Overslaan en naar de inhoud gaan

10 tips voor een diervriendelijke tuin

Bijen en hommels zijn onmisbaar in de tuin. Maar ook andere insecten, vogels en kleine zoogdieren zijn belangrijk voor het grote raderwerk dat een tuin – en bij uitbreiding de natuur – is. Daarom deze tips om voor een diervriendelijke tuin zodat jouw tuin een paradijs voor dieren wordt.

Dit moet je doen voor een diervriendelijke tuin

  • Houd pas in het vroege voorjaar grote schoonmaak in de tuin. Onder een berg dorre takken en droge bladeren, eventueel aangevuld met wat gras of mos, kan een egel overdag en in de winter slapen en kunnen ook insecten overwinteren.
  • Diversiteit in de beplanting is een must. Voorzie bloemen die veel, en ook al vroeg, stuifmeel en nectar dragen, waardplanten waarop vlinders hun eitjes kunnen leggen, besdragende struiken en bomen voor vogels, hagen waardoor egels, kikkers en padden makkelijk in je tuin geraken of waarin vogels kunnen schuilen…
  • Planten die na zonsondergang geuren, zoals kamperfoelie, tabaksplant en teunisbloem zijn ideaal voor nachtvlinders.
  • Hang nestkastjes op voor vogels, insectenhotels voor bijen, hommels en vlinders, een bundeltje holle bamboe- of rietstengels voor solitaire bijen en wespen, een speciale kast voor vleermuizen…
  • Met een vijver trek je libellen, kikkers en padden aan die schadelijke insecten eten. Vogels kunnen er winter en zomer hun dorst lessen. Voorzie wel een loopplankje of maak de oevers glooiend zodat een egel die in het water sukkelt er ook weer uit raakt.
  • Geen plaats voor een vijver? Een halve ton gevuld met water trekt ook dieren aan.
  • Leg een composthoop aan; spitsmuizen vinden het er heerlijk om te wonen. Zo’n bewoonde hoop moet je natuurlijk extra voorzichtig omzetten.
  • Behoud waardevolle natuurlijke elementen zoals holle bomen, dood hout (zowel rechtopstaande als liggende boomstammen),… De larven van veel insecten, waaronder kevers, leven van dood hout.
  • Gebruik geen pesticiden.
  • Bied vogels het jaar rond voer aan; in de winter vetrijke producten, in de lente voedsel met meer kalk en eiwit.