Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie van bestaande gazons

Wanneer je gazon niet meer aan jouw wensen voldoet, is het aan vernieuwing toe. Voor je start met de renovatie van je gazon, is het belangrijk om de oorzaak te kennen van de verminderde kwaliteit. De kwaliteit van een grasperk kan immers om verschillende redenen teruglopen: te kort of onregelmatig maaien, ontoereikende bemesting, te agressieve betreding... Maar ook ziekten, insecten, droogte of extreme vochtigheid doen jouw gazon geen goed. Pas nadat je de oorzaak kent, kan je gepaste maatregelen treffen.

Wanneer renoveren?

Renoveren kan in het voor- en najaar vanaf begin maart tot mei en vanaf eind augustus tot midden oktober.

Complete vernieuwing

Complete vernieuwing kan toegepast worden bij veel onkruid en wanneer er zeer veel oneffenheden in het gazon te zien zijn.

De oude grasmat kan met een zodesnijmachine (die je bijvoorbeeld huurt via een tuinaanlegbedrijf) verwijderd worden. Handmatig verwijderen kan ook, maar is afhankelijk van de grootte van de tuin aangezien dit een hele klus is. Je maakt nammelijk plaggen: dit is het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing.  
Hierna volg je alle handelingen, bewerkingen en maatregelen zoals bij de aanleg van een nieuw gazon.

Vernieuwing of jaarlijkse verzorgingskuur bij uitgedunde gazons

Het best voer je om de drie jaar een grondanalyse uit om zuurheid/zuurtegraad (pH) en bemestingstoestand te kennen. Verticuteer of verlucht het gazon om afgestorven gras, vilt en mos te verwijderen. Maai de grasmat kort en bemest die volgens advies met gazonmeststoffen. Vul oneffenheden op met teelaarde of 'dressgrond'.

Voor een optimaal resultaat zaai je het gazon in met een doorzaaimachine. Gebruik een doorzaaimengsel van 2 à 2,5 kg per 100m² op basis van fijn Engels raaigras (gazontype) voor een snelle opkomst. Heeft u geen doorzaaimachine, werk het graszaad dan 'in' de oppervlakte met een verticuteermachine of -hark. Besproei daarna de grond voor een optimaal contact met de grond en om het kiemen te vergemakkelijken. Ook strooien met een mengsel van zand/potgrond of 'dressgrond' werkt goed.

Houdt het gazon de eerste 3 weken na het herstel vochtig. Maai het gras niet te snel: houd rekening met de groei, ook van de wortels. Onder ideale groeiomstandigheden is jouw gazon na 4 tot 5 weken weer klaar voor gebruik. Maai het regelmatig en blijf het bemesten. Beregen het gazon alleen wanneer dat strikt nodig is.

Tips

  • Voor een constant mooi gazon is de boodschap: regelmatig doorzaaien!
  • Waar geen gras staat, wordt ieder open plekje onherroepelijk ingenomen door onkruid of mos.
  • Beregen het gazon alleen wanneer dat echt noodzakelijk is. Zo dwing je het gras om dieper te wortelen.